วิธีการคุมกำเนิด

วิธีการคุมกำเนิด

0 Comments

ในปัจจุบันตามรายงานข่าวผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มักจะมีข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม ถูกทิ้ง เนื่องจากพ่อ-แม่ไม่พร้อมที่จะมีลูก ดังนั้นจึงมีการถกเถียงเป็นอย่างมากว่าการทำแท้งผิดหรือไม่ แต่หลายคนก็มองว่าถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาการทำแท้งของเด็กวัยรุ่นหรือแม่ที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ก็ต้องมีการสอนในเรื่องของการคุมกำเนิดให้มากขึ้น         การคุมกำเนิดมีมาแล้วหลายยุคหลายสมัย โดยจะ การป้องกันไม่ให้เชื้อ sperm ของผู้ชายผสมกับไข่ หรือหากผสมก็ป้องกันไม่ให้ไข่นั้นฝังตัวที่มดลูก ซึ่งมีวิธีการต่างๆหลายวิธี โดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือการคุมกำเนิดแบบถาวร และการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว การคุมกำเนิดแบบถาวร คือ การทำหมันทั้งในเพศชายและเพศหญิง การทำหมันเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีบุตรเพียงพอแล้ว การคุมกำเนิดวิธีนี้มีผลดี คือ เจ็บครั้งเดียว สะดวก ปลอดภัย ไม่มีผลต่อสุขภาพหรือสมรรถภาพทางเพศตามความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง การคุมกำเนิดชั่วคราว ได้แก่ การกินยาคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงคุมกำเนิด ฝังยาคุมกำเนิด แปะแผ่นยาคุมกำเนิด ใส่ถุงยางอนามัย การนับวัน การหลั่งภายนอก เป็นต้น       การกินยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนินจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ ยากินคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์หรือยากินคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน,  แบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยวและ แบบที่มี ฮอร์โมนรวม ปัญหาที่พบได้บ่อยจากการทานยาเม็ดคุมกำเนิดเช่น ทานยาไม่สม่ำเสมอ, […]