วิธีการคุมกำเนิด

Preserve Your Smile  > Medical >  วิธีการคุมกำเนิด

วิธีการคุมกำเนิด

0 Comments
วิธีการคุมกำเนิด

ในปัจจุบันตามรายงานข่าวผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มักจะมีข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม ถูกทิ้ง เนื่องจากพ่อ-แม่ไม่พร้อมที่จะมีลูก ดังนั้นจึงมีการถกเถียงเป็นอย่างมากว่าการทำแท้งผิดหรือไม่ แต่หลายคนก็มองว่าถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาการทำแท้งของเด็กวัยรุ่นหรือแม่ที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ก็ต้องมีการสอนในเรื่องของการคุมกำเนิดให้มากขึ้น

        การคุมกำเนิดมีมาแล้วหลายยุคหลายสมัย โดยจะ การป้องกันไม่ให้เชื้อ sperm ของผู้ชายผสมกับไข่ หรือหากผสมก็ป้องกันไม่ให้ไข่นั้นฝังตัวที่มดลูก ซึ่งมีวิธีการต่างๆหลายวิธี โดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือการคุมกำเนิดแบบถาวร และการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว

  1. การคุมกำเนิดแบบถาวร คือ การทำหมันทั้งในเพศชายและเพศหญิง การทำหมันเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีบุตรเพียงพอแล้ว การคุมกำเนิดวิธีนี้มีผลดี คือ เจ็บครั้งเดียว สะดวก ปลอดภัย ไม่มีผลต่อสุขภาพหรือสมรรถภาพทางเพศตามความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
  2. การคุมกำเนิดชั่วคราว ได้แก่ การกินยาคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงคุมกำเนิด ฝังยาคุมกำเนิด แปะแผ่นยาคุมกำเนิด ใส่ถุงยางอนามัย การนับวัน การหลั่งภายนอก เป็นต้น      
  3. การกินยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนินจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ ยากินคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์หรือยากินคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน,  แบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยวและ แบบที่มี ฮอร์โมนรวม ปัญหาที่พบได้บ่อยจากการทานยาเม็ดคุมกำเนิดเช่น ทานยาไม่สม่ำเสมอ, ลืมทานยา, เริ่มแผงถัดไปล่าช้า และไม่ใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นในกรณีที่การคุมกำเนิดโดยการทานยาล้มเหลว จากการศึกษาพบว่า วัยรุ่นจำนวน 33% จะลืมทานยาภายในช่วงเวลา 3 เดือน วัยรุ่นควรได้รับคำแนะนําในการทานยาคุมกำเนิดทั้งทางการพูดคุยและการเขียนคำแนะนำ การสาธิตด้วยแผงยาจริงหรือแผงยาตัวอย่างจะช่วยให้มีความเข้าใจในการทานยาเพิ่มมากขึ้น
  4. การฉีดยาคุมกำเนิด จะเริ่มฉีดครั้งแรกในช่วงที่มีประจำเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ และนัดวันฉีดครั้งต่อไปเพื่อความต่อเนื่องของการคุมกำเนิด แพทย์ควรอธิบายให้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อฉีดยาคุมกำเนิดเกินกำหนด ยาฉีดคุมกำเนิดมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักได้เมื่อเทียบกับวัยรุ่นทั้งไป แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักของวัยรุ่นจึงจำเป็นต้องอธิบายให้วัยรุ่นเข้าใจ
  5. การสวมถุงยางอนามัย เป็นอีกวิธีที่หลายๆ คนแนะนำ การใช้ถุงยางอนามัยมีข้อดี นอกจากจะช่วยคุมกำเนิดแล้วยังสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่มีโอกาสการตั้งครรภ์สูงจากการใช้ไม่ต่อเนื่องในวัยรุ่นที่ต้องการคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้ควรจะได้รับถุงยางอนามัยกลับไปด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ใช้วิธีนี้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการคุมกำเนิดนั้นไม่มิวิธีใดที่จะคุมได้ 100% ดังนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์ สวมถุงยางอนามัยร่วมทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.